Monthly Archives: June 2015

Aktivne počitnice :)

Skoraj smo pri koncu še enega šolskega leta in tudi tale spletna stran bo šla na poletne počitnice. 😉

http://examinedexistence.com/taking-vacations-promote-happiness-and-productivity/
Vir: http://examinedexistence.com/taking-vacations-promote-happiness-and-productivity/

Če boste logiko in lingvistiko čez poletje pogrešali, se lahko učenci in dijaki sredi avgusta udeležite poletne šole logike – za podrobnosti poglejte TUKAJ. Za mentorje pa konec avgusta pripravljamo seminar – objavim, ko bo znanih več podrobnosti.

Tudi letos se udeležujemo lingvistične olimpijade, 21. in 23. julija držite pesti za naše najboljše dijake!

Z rednimi objavami se vidimo spet septembra, v mislih imam že kup tematik, med drugim o posebnih jezikih s klikanjem ali žvižganjem, ki jih še danes govorijo, spet kaj novega o številksih sistemih, nekaj teorije za lažje reševanje in pa morda tudi kakšna objava o zanimivih programskih jezikih.

Gabrijela

Zaimki

V slovenščini besede sklanjamo in zato imamo za zaimke veliko različnih besed. Že v angleščini ni tako:

  • Videl sem GA.  – I saw HIM.
  • Dal sem MU.    – I gave HIM.
  • Šel sem z NJIM. – I went with HIM.

Hkrati pa imamo še dve različni obliki zaimkov – daljšo (naglasno) in krajšo (naslonsko). Krajše oblike si velikokrat sploh niso podobne med seboj, tudi če se nanašajo na isto osebo.

  • njega – ga
  • njemu – mu

Ko rešujemo naloge, ki vsebujejo zaimke, moramo ti dve lastnosti slovenščine imeti v mislih. Namesto, da gledamo samo različen zapis besed, imejmo v mislih, za katero osebo velja nek zaimek. Zaimek za isto osebo je v tujem jeziku lahko včasih enak, tudi kadar je v slovenščini različen.

To lahko vadite na današnji nalogi iz jezika Jaki.

Gabrijela