Category Archives: Fonetične naloge

Huishu

Besede v jezikih se skozi čas spreminjajo. Spremembe se pojavijo ena za drugo in s primerjanjem starih in novih oblik besed lahko ugotovimo, v kakšnem vrstnem redu so se spremembe dogajale.

V jeziku huishu so se skozi čas zgodile tri spremembe (v naključnem vrstnem redu):

  • če se beseda konča na u, dodaj ‘k’ na konec besede
  • če se beseda konča na o, spremeni ta ‘o’ v ‘u’
  • če se beseda konča na k, spremeni ta ‘k’ v ‘h’

Podane so stara in nova oblika treh besed v jeziku huishu. Ugotovi, v katerem vrstnem redu so se v jeziku zgodile zgornje tri spremembe in napiši vmesne oblike teh treh besed.

Stara oblika Prva vmesna oblika Druga vmesna oblika Nova oblika
ru ruk
khuk khuh
ko ku

 

Za namig pišite na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Svahilijščina

Spodaj je lahka naloga iz svahilijščine. Uvrščena je med fonetične, ker je treba ugotoviti obliko zapisa.

Podani sta ednina in množina besed v svahilijščini in njihovi prevodi v slovenščino. Ugotovi pravila za tvorjenje množine in reši dane primere.

ednina množina prevod
 chai  chai  čaj
 moyo  mioyo  srce
 mtoto  watoto  malček
 nazi  nazi  kokosov oreh
 mgongo  migongo  hrbet
 kahawa  kahawa  kava
 mkulima  wakulima  kmet
 mnazi  minazi  kokosovo drevo
 mpishi  wapishi  kuhar
 chumvi  chumvi  sol
 mmea  mimea  rastlina
 mkono  mikono  roka
 njugu  njugu  muškatni oreh

Reši:

ednina množina prevod
 mti  drevo
 sukari  sladkorček
 mtofaa  jablana
 mguu  noga
 ndizi  banana

 

Rešitev in postopek reševanja naloge si lahko ogledate v objavi Kako rešujemo naloge 2.

Kiowa 3

Spodaj je težja naloga iz jezika kiowa. Uvrščena je med fonetične, ker je treba ugotoviti obliko zapisa. Težja je pa zato, ker so končnice odvisne od več različnih pravil.

Podane so ednina, dvojina in množina besed v jeziku kiowa in njihovi prevodi v slovenščino. Dopolni manjkajoče besede v tabeli in napiši pravila za tvorjenje ednine, dvojine in množine.

ednina dvojina množina prevod
 mathonsjan  mathonsjan  mathonsjado  deklica
 ko  ko  kogo  nož
 thotolago  thotola  thotolago  pomaranča
 kodo  kon  kodo  paradižnik
 pho pho phogo bizon
 tsegun  tsegun  tsegudo  pes
 olsun olsun olsudo glavnik
 alosohjego  alosohje  alosohjego  sliva
 kaphtho  starec
 alo  jabolko
 pitso  vilice
 sado  otrok
aufigo  riba

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si, lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Kiowa 2

Spodaj je lahka naloga iz jezika kiowa. Uvrščena je med fonetične, ker je treba ugotoviti obliko zapisa.

Podane so ednina, dvojina in množina besed v jeziku kiowa in njihovi prevodi v slovenščino. Dopolni manjkajoče besede v tabeli in napiši pravila za tvorjenje ednine, dvojine in množine.

ednina dvojina množina prevod
ko  ko kogo nož
thotolago thotola  thotolago  pomaranča
to  to  togo  žlica
alosohjego  alosohje  alosohjego  sliva
alogukogo  aloguko  limona
 alo jabolko
 pitso  vilice

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si, lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Ferščina

Nalogo iz ferščine sem dala med težke naloge zato, ker je za izgovorjavo besed treba ugotoviti več pravil in jih ustrezno skombinirati med seboj.

Podane so besede iz ferskega jezika v poenostavljenem zapisu. Za vsako besedo je dana še njena izgovorjava in prevod v slovenščino. Določi pravila za izgovorjavo v ferščini.

Zapis Izgovorjava Prevod
eigur [eijur] bogastvo
glogur [glovur] oglje
hugi [huwi] pamet
logi [loji] plamen
mugu [muwu] (oni) morajo
ragi [roaji] (jaz) svetujem
spreiga [spreija] (oni) raztresajo
tegi [teji] molči
vagur [voavur]  zaliv
vegur [vevur]  (on) dviguje
vigur [vijur]  les
viga [vija]  (oni) tehtajo

 

Zapiši izgovorjavo naslednjih besed:

Zapis Izgovorjava Prevod
 logur  tekočina
 skagi  škoda
 toigur  požirek
 trugi  naj (on) ogroža

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete v pregled pravila za izgovorjavo, ki ste jih ugotovili.

Retoromanščina

Naloga iz retoromanščine sodi med fonetične naloge. Prevodi za rešitev naloge niso pomembni.

Podane so besede iz dveh narečij retoromanščine in njihovi prevodi v slovenščino. Določi, kako se zapišejo manjkajoče besede.

SurselvanščiNA Engadinščina prevod
buglia buoglia  kaša
dunna duonna  ženska
flur flur  cvetlica
insumma insomma  skratka
num nom  ime
numer nomer  število
nums noms  imena
tut  tuot  vse
ura  ura  čas
mund  svet
mussar  pokazati
plumba  plomba
stumi  želodec

Kakšna so pravila za zapis besed?

Rešitev naloge lahko pošljete v pregled na email info@nulllingvistika.si.

Stara kretska zlogovna pisava 1

Spodaj je naloga iz stare kretske zlogovne pisave.

Podane so starogrške besede v dveh različnih zapisih. Določi, katere črke se spremenijo in kako, ko starogrške besede zapišemo v kretski zlogovni pisavi in reši nekaj primerov.

stara grščina kretska zlogovna pisava
agirija a-ki-ri-ja
gerotem ke-ro-te
dekasato de-ka-sa-to
lepotos re-po-to
elepa e-re-pa
pepolot pe-po-ro

 

Zapiši s kretsko zlogovno pisavo: ageremon, kaliker, opelos, poroto, guraso.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si ampak verjamem, da ga za to nalogo ne boste potrebovali. 🙂

Stara kretska zlogovna pisava 2

Spodaj je malo težja naloga iz stare kretske zlogovne pisave.

Podane so starogrške besede v dveh različnih zapisih. Določi pravila po katerih starogrške besede zapišemo v kretski zlogovni pisavi in reši nekaj primerov.

stara grščina kretska zlogovna pisava
agria a-ki-ri-ja
gerotem ke-ro-te
deksato de-ka-sa-to
leptos re-po-to
elepa e-re-pa
peplot pe-po-ro

 

Zapiši s kretsko zlogovno pisavo: agremon, kalker, opelos, protos, gurso, pliege.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.