Category Archives: Vse naloge

Prirejena finščina

Še ena malenkost poenostavljena naloga iz starih tekmovanj iz logike. Pravila iz finščine so malo prilagojena, zato da je naloga še bolj primerna za vadbo pisanja pravil.

Dani so prirejeni finski stavki s slovenski prevodi. Ugotovi slovnična pravila in jih zapiši. Zapiši tudi slovarček besed. Potem pa daj prevode skupaj s svojimi pravili in slovarčkom za rešiti nekomu, ki naloge še nikoli ni videl.

Hiiri teatteressa on. Miška je v gledališču.
Sikri poydalta hyppaa. Kokoš skoči z mize.
Hiiri poydalla istuu. Mišek sedi na mizi.
Sikri liiterissa istuu. Kokoš sedi v drvarnici.
Hiiri liiterilta hyppaa. Mišek skoči z drvarnice.

 

Prevedi na vse možne načine (slovenska beseda “on” se po finsko napiše “han”):

  1. Mišek sedi na gledališču.
  2. Ona skoči z gledališča.
  3. Sikri liiterissa on.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Adigejščina

Morda se spomnite zelo težke naloge iz adigejščine iz enega izmed starih tekmovanj. Tisto nalogo sem precej poenostavila in mislim, da bodo tole znali rešiti tudi osnovnošolci. 

Podane so besedne zveze v adigejščini in njihovi prevodi v slovenščino. Ugotovi in zapiši slovnična pravila za adigejščino in slovarček besed.

Mi leg kabeag. To je bila čista posoda.
Mir Aneešt. To bo Anja.
Mi ien šhuahti. To je zelena miza.
Mi ien kabešt. To bo čista miza.
Mir kiel phaw. To je strog fant.
Mi kel šhuahtiešt. To bo zeleno mesto.

 

Prevedi (Dima = Dima):

  1. To je Dima.
  2. To je bila stroga Anja.
  3. To je bilo mesto.
  4. Mir kieleag.

 

Za namig pišite na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Jaki

Spodaj je naloga s pomešanimi prevodi iz jezika jaki. Ko jo rešujete, imejte v mislih, da imamo v slovenščini zaradi sklanjanja veliko različnih besed za zaimke in da to ni nujno enako v vseh jezikih.

Podani so stavki v jeziku jaki in njihovi prevodi v slovenščino v pomešanem vrstnem redu. Ugotovi prave povezave.

Stavki v jeziku jaki:

Inepo siika. Empo nee aniak. Inepo apo’ik aniak. Inepo apo’ik vichak. Inepo enchi vichak. Inepo enchi aniak. Empo ye’ek. Aapo enchi vichak

Pomešani slovenski prevodi:

Pomagal si mi. Plesal si. Videl sem te. Videl sem ga. Pomagal sem ti. Pomagal sem mu. Videl te je. Odšel sem.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Tadžiščina

Naloga iz  tadžiščine (jezika, ki ga govorijo v Tadžikistanu) je sicer čisto kratka, je pa zanimiva in zahteva natančen premislek zaradi različnih kombinacij iz istih besed.

Dane so besedne zveze v tadžiščini in njihovi slovenski prevodi. Prevedi vse tadžiške besede, ki nastopajo v nalogi. Kakšen je vrstni red besed?

duusti hubi hamsoaj sumo dobri prijatelj tvojega soseda
hamsoaj duusti hubi sumo sosed tvojega dobrega prijatelja
hamsoaj hubi duusti sumo dobri sosed tvojega prijatelja

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Češčina

Spodnja naloga iz češčine ni tako lahka, kot se zdi na prvi pogled. Čeprav besede razumemo, ker je jezik podoben slovenščini, je njihov način, kako povedati, koliko je ura, kar kompliciran. 

Podani so zapisi za čas s številkami in v češčini. Ugotovi pravila za zapisovanje ure v češčini.

7:55 za pet minut osm
7:50 za deset minut osm
7:15 čtvrt na osm
7:53 za sedm minut osm
7:07 za osm minut čtvrt na osm
6:05 za deset minut čtvrt na sedm
7:30 pul osme
8:30 pul devate
5:20 za deset minut pul šeste
9:15 čtvrt na deset

 

Zapiši po češko:

5:23

9:10

Poskusi sklepati, kako se po češko napiše 8:39

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Finščina

Spodaj je naloga iz poenostavljene finščine s pomešanimi prevodi. Pri reševanju imejte v mislih sopomenke in podobnost predmetov v nalogi. Naloga ima lahko dve rešitvi.

Podane so besede v finščini in njihovi prevodi v slovenščino v pomešanem vrstnem redu. Ugotovi prave povezave in prevedi dane besede. Rakun je zver, za katero je značilno, da svojo hrano opere v vodi.

Besede v finščini:

jaakarhu, pesujauhe, jaakahvi, pesukarhu, jauhekahvi

Pomešani slovenski prevodi:

ledena kava, beli medved, pralni prašek, rakun, instant kava

Prevedi v slovenščino:
jauhe, jaa, karhu, kahvi, pesu

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Irščina 2

Težja verzija naloge z irskimi števili. Irščina sodi med keltske jezike. Ti so le daljni sorodniki germanskih jezikov, a z malo domišljije je zapis nekaterih števil v irščini neverjetno podoben angleškim ali nemškim. 

Podane so besedne zveze s števili v irščini in njihov prevod v slovenščino. Zapiši pravila za štetje predmetov v irščini in prevedi nekaj primerov.

1 vrt garra amhain
3 čolni tri bhad
5 zidov cuig bhalla
6 ljudi se dhuine
10 čolnov deich mbad
11 fantov gasur deag
17 vrat seacht ndoras deag
39 ljudi naoi nduine deag is fiche
43 vrat tri dhoras is dha fichid
48 zidov ocht mballa is dha fichid
57 čolnov seacht mbad deag is dha fichid
66 fantov se ghasur is tri fichid
80 vrat ceithre fichid doras
81 vrtov garra is ceithre fichid
92 vrtov dha gharra deag is ceithre fichid

 

Zapiši s števili:

naoi mbad deag is ceithre fichid
se dhuine deag
naoi nduine
fiche gasur
garra deag is fiche

Zapiši z besedami:

2 fanta
38 zidov
14 zidov
71 vrat
21 čolnov
90 ljudi

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Irščina

Irščina sodi med keltske jezike. Ti so le daljni sorodniki germanskih jezikov, a z malo domišljije je zapis nekaterih števil v irščini neverjetno podoben angleškim ali nemškim. (Naloga je prilagojena in ne odraža lastnosti jezika v celoti.)

Podana so števila in njihov zapis v irščini. Zapiši pravila irskega številskega sistema in prevedi nekaj primerov.

3 tri
5 cuig
6 se
17 seacht deag
39 naoi deag is fichid
43 tri is dha fichid
48 ocht is dha fichid
57 seacht deag is dha fichid
66 se is tri fichid
80 ceithre fichid
92 dha deag is ceithre fichid

 

Zapiši s števili:

naoi deag is ceithre fichid
se deag
naoi
fichid
deag is fichid

Zapiši z besedami:

2
38
14
90

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Turščina

Iz slovenščine smo navajeni, da imajo besede končnice. Kako končnice dodajamo na konec besed pa se od jezika do jezika razlikuje.

Podane so turške besede in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pravila za končnice in prevedi nekaj novih besed.

adam moški
adamlara k moškim
arabalar avtomobili
defter zvezek
deftere k zvezku
defterlerde v zvezkih
denize k morju
evin od hiše (hišino, lastnina)
kilimde v preprogi
masadan z miz (dol z miz, stran od miz)
domateslerinden s tvojih paradižnikov (stran od tvojih paradižnikov)
 okulun  od šole (šolino, lastnina)
 adamin  tvoj moški

 

Prevedi:

avtomobil
mize (miza turško je “masa”)
morja
defterde
odalardan (nekaj v zvezi s sobo)
k tvoji šoli
evinin
od tvojih avtomobilov
 adamlaruninda (araba)
 v zvezku

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.