Category Archives: Težke naloge

Irščina 2

Težja verzija naloge z irskimi števili. Irščina sodi med keltske jezike. Ti so le daljni sorodniki germanskih jezikov, a z malo domišljije je zapis nekaterih števil v irščini neverjetno podoben angleškim ali nemškim. 

Podane so besedne zveze s števili v irščini in njihov prevod v slovenščino. Zapiši pravila za štetje predmetov v irščini in prevedi nekaj primerov.

1 vrt garra amhain
3 čolni tri bhad
5 zidov cuig bhalla
6 ljudi se dhuine
10 čolnov deich mbad
11 fantov gasur deag
17 vrat seacht ndoras deag
39 ljudi naoi nduine deag is fiche
43 vrat tri dhoras is dha fichid
48 zidov ocht mballa is dha fichid
57 čolnov seacht mbad deag is dha fichid
66 fantov se ghasur is tri fichid
80 vrat ceithre fichid doras
81 vrtov garra is ceithre fichid
92 vrtov dha gharra deag is ceithre fichid

 

Zapiši s števili:

naoi mbad deag is ceithre fichid
se dhuine deag
naoi nduine
fiche gasur
garra deag is fiche

Zapiši z besedami:

2 fanta
38 zidov
14 zidov
71 vrat
21 čolnov
90 ljudi

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Valmanščina

Tale naloga iz valmanščine je težka, določiti boste morali, kako so besede sestavljene, kaj sodi skupaj in si za povrh še pomagati s kombiniranjem primerov.

Podane so besede v valmanščini in njihovi prevodi v slovenščino v pomešanem vrstnem redu. Določi prave povezave, sestavo besed v valmanščini in po ugotovljenih pravilih prevedi še nekaj novih besed. Možni sta dve rešitvi, poišči obe!

Besede v valmanščini:

man, na, npa, way, wpa, ya

Slovenski prevodi:

bratje in mama, jaz in brat, mama in jaz, poglavar in žena, sosed in jaz, žena in gostje

 

Prevedi v valmanščino:
jaz in sosede, mama in poglavar, sestre in sosed, jaz in poglavarji, babica in gostja, strici in tete

Prevedi v slovenščino:
ypa, wa, wan, may

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Sanskrit 4

Tale naloga iz sanskrita je težka, ker so prevodi med seboj pomešani. Če vam ne bo šla, poskusite z lažjo verzijo, kjer prevodi niso pomešani. 

Podane so besede v sanskritu in njihovi prevodi v slovenščino v pomešanem vrstnem redu. Določi prave povezave, sestavo besed v sanskritu in po ugotovljenih pravilih prevedi še nekaj novih besed.

Besede v sanskritu:

yah, tatha, sarvatra, ekah, yada, tatra, yatra, sarvah

Besede v slovenščini:

povsod, kje, vsi, kdaj, kdo, tako, tam, isti (človek)

 

Prevedi v sanskrit:
vedno, na vse načine, kako, istočasno, potem.

Prevedi v slovenščino:
tah, ekatha.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Dehu

Spodnja številska naloga je težka, saj v jeziku dehu nimajo enakega sistema kot mi. To lahko tudi sami hitro vidite iz tega, da v nalogi nastopa zelo malo različnih besed. Če bi imeli desetiški sistem, bi jih moralo biti vsaj 9 za enice, pa še kakšna zraven za zapis višjih števil. Posebnosti v zapisu so izpuščene, zato da se lahko osredotočite samo na števila.

Podana so števila in njihov zapis v jeziku dehu. Ugotovi pravila njihovega številskega sistema in prevedi dva računa.

26 caatr nge cangomen
31 caatr nge cako
36 caatr nge caqaihano
42 lueatr nge lue
50 lueatr nge luepi
52 lueatr nge lueko
73 koniatr nge koniko
75 koniatr nge konipi
78 koniatr nge koniqaihano
89 ekeatr nge ekengomen

Zapiši s števili:

koniatr nge eke + caatr nge luepi = ekeatr nge ekeko
luengomen + lueko = ekeqaihano

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Chickasaw

Naloga iz jezika chickasaw sodi med težje naloge, ker imamo tako stavke s samostalniki kot stavke z zaimki in je treba iz naloge ugotoviti pravila za oboje. Naloga je iz enega izmed ameriških lingvističnih tekmovanj, tu sem jo prevedla in malenkost spremenila.

Dani so stavki v jeziku chickasaw in njihovi slovenski prevodi. Določi pravila in prevedi nekaj primerov. Bodi pozoren na črtice (‘) in vijugice(~). Chichasaw je eden izmed jezikov severnoameriških indijancev.

Ofi’at kowi’ã lhiyohli. Pes lovi mačko.
Kowi’at ofi’ã lhiyohli. Mačka lovi psa.
Ofi’at shoha. Pes smrdi.
Ihooat hattakã hollo. Ženska ljubi moškega.
Lhiyohlili. Lovim jo/ga.
Salhiyohli. Ona/on me lovi.
Hilha. Ona/on pleše.
Ofi’at hilha. Pes pleše.

 

Prevedi v chickasaw:

  1. Moški ljubi žensko.
  2. Mačka smrdi.
  3. Ljubim jo/ga.

 

Prevedi v slovenščino:

  1. Ihooat sahollo.
  2. Kowi’ã lhiyohlili.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Laoška pisava

Spodaj je naloga iz laoške pisave. Laočani poznajo 27 soglasnikov in 33 samoglasnikov, v nalogi nastopajo samo nekateri od teh.

Podana so imena držav v laoščini in latiničnem prepisu. Ugotovi pravila za laoško pisavo in reši nekaj primerov. Bodi pozoren na malenkosti, saj so si nekateri znaki zelo podobni. Črtica nad samoglasnikom pomeni, da je samoglasnik dolg.

Laoško latinični prepis ime države

ຊີຮີ

sīrī Sirija

ອີຮານ

īrān Iran

ບຸນກາຮີ

bunkārī Bolgarija

ການາດາ

kānādā Kanada

ໄບລີວີ

bōlīvī  Bolivija

ອານເຢຮີ

ānjērī  Alžirija

ເນປານ

 nēpān  Nepal

ເປຮູ

 pērū  Peru

ກຸບາ

 kubā  Kuba

ເຊເນການ

 sēnēkān  Senegal

ເກເນຢ

 kēnēj  Kenija

ໄຊມາລີ

 sōmālī  Somalija

ອິນໄດເນເຊຢ

 indōnēsēj  Indonezija

 

Zapiši imena držav:

Laoško latinični prepis ime države
slōvēnijā Slovenija
ārābī sāūdī Saudska Arabija

ປານາມາ

ນີເກເຮຢ

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Ferščina

Nalogo iz ferščine sem dala med težke naloge zato, ker je za izgovorjavo besed treba ugotoviti več pravil in jih ustrezno skombinirati med seboj.

Podane so besede iz ferskega jezika v poenostavljenem zapisu. Za vsako besedo je dana še njena izgovorjava in prevod v slovenščino. Določi pravila za izgovorjavo v ferščini.

Zapis Izgovorjava Prevod
eigur [eijur] bogastvo
glogur [glovur] oglje
hugi [huwi] pamet
logi [loji] plamen
mugu [muwu] (oni) morajo
ragi [roaji] (jaz) svetujem
spreiga [spreija] (oni) raztresajo
tegi [teji] molči
vagur [voavur]  zaliv
vegur [vevur]  (on) dviguje
vigur [vijur]  les
viga [vija]  (oni) tehtajo

 

Zapiši izgovorjavo naslednjih besed:

Zapis Izgovorjava Prevod
 logur  tekočina
 skagi  škoda
 toigur  požirek
 trugi  naj (on) ogroža

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete v pregled pravila za izgovorjavo, ki ste jih ugotovili.