Category Archives: Številske naloge

Češčina

Spodnja naloga iz češčine ni tako lahka, kot se zdi na prvi pogled. Čeprav besede razumemo, ker je jezik podoben slovenščini, je njihov način, kako povedati, koliko je ura, kar kompliciran. 

Podani so zapisi za čas s številkami in v češčini. Ugotovi pravila za zapisovanje ure v češčini.

7:55 za pet minut osm
7:50 za deset minut osm
7:15 čtvrt na osm
7:53 za sedm minut osm
7:07 za osm minut čtvrt na osm
6:05 za deset minut čtvrt na sedm
7:30 pul osme
8:30 pul devate
5:20 za deset minut pul šeste
9:15 čtvrt na deset

 

Zapiši po češko:

5:23

9:10

Poskusi sklepati, kako se po češko napiše 8:39

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Irščina 2

Težja verzija naloge z irskimi števili. Irščina sodi med keltske jezike. Ti so le daljni sorodniki germanskih jezikov, a z malo domišljije je zapis nekaterih števil v irščini neverjetno podoben angleškim ali nemškim. 

Podane so besedne zveze s števili v irščini in njihov prevod v slovenščino. Zapiši pravila za štetje predmetov v irščini in prevedi nekaj primerov.

1 vrt garra amhain
3 čolni tri bhad
5 zidov cuig bhalla
6 ljudi se dhuine
10 čolnov deich mbad
11 fantov gasur deag
17 vrat seacht ndoras deag
39 ljudi naoi nduine deag is fiche
43 vrat tri dhoras is dha fichid
48 zidov ocht mballa is dha fichid
57 čolnov seacht mbad deag is dha fichid
66 fantov se ghasur is tri fichid
80 vrat ceithre fichid doras
81 vrtov garra is ceithre fichid
92 vrtov dha gharra deag is ceithre fichid

 

Zapiši s števili:

naoi mbad deag is ceithre fichid
se dhuine deag
naoi nduine
fiche gasur
garra deag is fiche

Zapiši z besedami:

2 fanta
38 zidov
14 zidov
71 vrat
21 čolnov
90 ljudi

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Irščina

Irščina sodi med keltske jezike. Ti so le daljni sorodniki germanskih jezikov, a z malo domišljije je zapis nekaterih števil v irščini neverjetno podoben angleškim ali nemškim. (Naloga je prilagojena in ne odraža lastnosti jezika v celoti.)

Podana so števila in njihov zapis v irščini. Zapiši pravila irskega številskega sistema in prevedi nekaj primerov.

3 tri
5 cuig
6 se
17 seacht deag
39 naoi deag is fichid
43 tri is dha fichid
48 ocht is dha fichid
57 seacht deag is dha fichid
66 se is tri fichid
80 ceithre fichid
92 dha deag is ceithre fichid

 

Zapiši s števili:

naoi deag is ceithre fichid
se deag
naoi
fichid
deag is fichid

Zapiši z besedami:

2
38
14
90

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Bambara

Spodnja številska naloga je med lažjimi, primerna za tiste, ki se prvič srečujete s številskimi lingvističnimi nalogami. 

Podana so števila in njihov zapis v jeziku bambara. Ugotovi pravila njihovega številskega sistema in reši dane naloge.

1 kelen  18  tan ni segi
2 fla 20 mugan
4 naani 22 mugan ni fla
5 duurun 23 mugan ni saba
8 segi 30 bi saba
9 kononto 40 bi naani
10 tan 70 bi wolonfla
11 tan ni kelen 80 bi segi
14 tan ni naani 100 kerne
16 tan ni wooro 200 kerne fla
17 tan ni wolonfla 1000 wa kelen

Zapiši z besedami manjkajoča števila do 20 in števila 47, 50, 99, 2015.

Zapiši s številko:

wa saba ni kerne naani ni bi duurun ni kelen

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Japonske številke

Spodaj je lahka naloga iz japonske pisave za številke. Na japonskem uporabljajo desetiški sistem, tako kot mi, le znake za zapis številk imajo drugačne.

Podana so števila in njihov zapis v japonščini. Ugotovi pomen posameznih znakov in reši nekaj primerov.

6  六
12  十二
15  十五
22  二十二
23  二十三
44  四十四
64  六十四
71  七十一
78  七十八
89  八十九
392  三百九十二

Zapiši po japonsko:

19, 57, 92, 111, 638

Zapiši s številko:

三十

九百六十九

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Dehu

Spodnja številska naloga je težka, saj v jeziku dehu nimajo enakega sistema kot mi. To lahko tudi sami hitro vidite iz tega, da v nalogi nastopa zelo malo različnih besed. Če bi imeli desetiški sistem, bi jih moralo biti vsaj 9 za enice, pa še kakšna zraven za zapis višjih števil. Posebnosti v zapisu so izpuščene, zato da se lahko osredotočite samo na števila.

Podana so števila in njihov zapis v jeziku dehu. Ugotovi pravila njihovega številskega sistema in prevedi dva računa.

26 caatr nge cangomen
31 caatr nge cako
36 caatr nge caqaihano
42 lueatr nge lue
50 lueatr nge luepi
52 lueatr nge lueko
73 koniatr nge koniko
75 koniatr nge konipi
78 koniatr nge koniqaihano
89 ekeatr nge ekengomen

Zapiši s števili:

koniatr nge eke + caatr nge luepi = ekeatr nge ekeko
luengomen + lueko = ekeqaihano

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Volapuk

Spodaj je naloga iz umetnega jezika volapuk. Naloga je številska, iz česar lahko sklepate, da so imena dnevov v tednu in mesecev povezana z imeni številk.

Podane so besede za števila, dneve v tednu in imena mesecev v jeziku volapuk in njihovi prevodi v slovenščino. Določi povezavo med števili, imeni dnevov in mesecev ter prevedi nekaj primerov.

jolul avgust
folid 4.
luludel četrtek
velul telsetelid 22. julij
maludel petek
velul telsejolid 28. julij
lulul maj
kiludel torek
lulul telid, teludel 2. maj, ponedeljek
telsid 20.
veludel sobota

 

Prevedi v slovenščino:

  1. malul lulid, baludel
  2. kilul
  3. telsekilid

 

Prevedi v volapuk:

  1. 25. maj, sreda
  2. februar

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.

Waorani 2

Tole je naloga s številkami iz jezika waorani. Waorani je jezik domorodcev v Ekvadorju. Nekaj števil lahko ugotovimo iz računov, za tista, ki v računih ne nastopajo, pa moramo najti pravilo s pomočjo ostalih števil.

V spodnjih štirih računih nastopajo števila od 1 do 10. Vsaka podčrtana skupina predstavlja eno število od 1 do 10. Znak + pomeni seštevanje, x pomeni množenje, številka 2 nad podčrtano skupino pa kvadriranje.

mena mena mena mena + mena go mena = aemaempoke go aroke x 2
aroke2 + mena2 = aemaempoke
aemaempoke go aroke2 = mena go mena x aemaempoke mena go mena
mena x aemaempoke = tipaempoke

Zapiši vsa števila od 1 do 10 v jeziku waorani. Za tista števila, ki manjkajo v zgornjih računih, ugotovi pravilo s pomočjo ostalih števil.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.