Sanskrit

Pri listanju starih revij Logika & Razvedrilna matematika sem v letniku 1995 naletela na prijetno presenečenje.

Slika je vzeta s spletne strani http://logika.si/revija/5.htm

Objavljen je bil članek o matematični lingvistiki z nekaj zgledi nalog. Kot kaže, je takrat ta tip nalog ostal spregledan, saj smo prvo lingvistično nalogo na tekmovanje iz logike dodali šele leta 2008, več kot 10 let kasneje.

Da naloge ne bodo šle v pozabo, danes objavljam dve verziji ene izmed nalog iz te revije. Naloga je iz besed v jeziku sanskrit in v originalu ima slovenske prevode pomešane med seboj. Ker se je ta verzija izkazala za težko, sem nalogo prilagodila tako, da so prevodi dani v pravem vrstnem redu – Sanskrit 3. Naloga je kljub temu še vedno izziv in po mojem mnenju sodi med srednje težke. Če pa želite rešiti originalno, težko verzijo, kliknite na Sanskrit 4.

Revija še vedno izhaja, vendar od letos le še v elektronski obliki. Vsebuje veliko različnih logičnih nalog in nalog z liki.

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *