Waorani 2

Tole je naloga s številkami iz jezika waorani. Waorani je jezik domorodcev v Ekvadorju. Nekaj števil lahko ugotovimo iz računov, za tista, ki v računih ne nastopajo, pa moramo najti pravilo s pomočjo ostalih števil.

V spodnjih štirih računih nastopajo števila od 1 do 10. Vsaka podčrtana skupina predstavlja eno število od 1 do 10. Znak + pomeni seštevanje, x pomeni množenje, številka 2 nad podčrtano skupino pa kvadriranje.

mena mena mena mena + mena go mena = aemaempoke go aroke x 2
aroke2 + mena2 = aemaempoke
aemaempoke go aroke2 = mena go mena x aemaempoke mena go mena
mena x aemaempoke = tipaempoke

Zapiši vsa števila od 1 do 10 v jeziku waorani. Za tista števila, ki manjkajo v zgornjih računih, ugotovi pravilo s pomočjo ostalih števil.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *