Ferščina

Nalogo iz ferščine sem dala med težke naloge zato, ker je za izgovorjavo besed treba ugotoviti več pravil in jih ustrezno skombinirati med seboj.

Podane so besede iz ferskega jezika v poenostavljenem zapisu. Za vsako besedo je dana še njena izgovorjava in prevod v slovenščino. Določi pravila za izgovorjavo v ferščini.

Zapis Izgovorjava Prevod
eigur [eijur] bogastvo
glogur [glovur] oglje
hugi [huwi] pamet
logi [loji] plamen
mugu [muwu] (oni) morajo
ragi [roaji] (jaz) svetujem
spreiga [spreija] (oni) raztresajo
tegi [teji] molči
vagur [voavur]  zaliv
vegur [vevur]  (on) dviguje
vigur [vijur]  les
viga [vija]  (oni) tehtajo

 

Zapiši izgovorjavo naslednjih besed:

Zapis Izgovorjava Prevod
 logur  tekočina
 skagi  škoda
 toigur  požirek
 trugi  naj (on) ogroža

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete v pregled pravila za izgovorjavo, ki ste jih ugotovili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *