Kiowa 2

Spodaj je lahka naloga iz jezika kiowa. Uvrščena je med fonetične, ker je treba ugotoviti obliko zapisa.

Podane so ednina, dvojina in množina besed v jeziku kiowa in njihovi prevodi v slovenščino. Dopolni manjkajoče besede v tabeli in napiši pravila za tvorjenje ednine, dvojine in množine.

ednina dvojina množina prevod
ko  ko kogo nož
thotolago thotola  thotolago  pomaranča
to  to  togo  žlica
alosohjego  alosohje  alosohjego  sliva
alogukogo  aloguko  limona
 alo jabolko
 pitso  vilice

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si, lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *