Japonske številke

Spodaj je lahka naloga iz japonske pisave za številke. Na japonskem uporabljajo desetiški sistem, tako kot mi, le znake za zapis številk imajo drugačne.

Podana so števila in njihov zapis v japonščini. Ugotovi pomen posameznih znakov in reši nekaj primerov.

6  六
12  十二
15  十五
22  二十二
23  二十三
44  四十四
64  六十四
71  七十一
78  七十八
89  八十九
392  三百九十二

Zapiši po japonsko:

19, 57, 92, 111, 638

Zapiši s številko:

三十

九百六十九

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *