Huishu

Besede v jezikih se skozi čas spreminjajo. Spremembe se pojavijo ena za drugo in s primerjanjem starih in novih oblik besed lahko ugotovimo, v kakšnem vrstnem redu so se spremembe dogajale.

V jeziku huishu so se skozi čas zgodile tri spremembe (v naključnem vrstnem redu):

  • če se beseda konča na u, dodaj ‘k’ na konec besede
  • če se beseda konča na o, spremeni ta ‘o’ v ‘u’
  • če se beseda konča na k, spremeni ta ‘k’ v ‘h’

Podane so stara in nova oblika treh besed v jeziku huishu. Ugotovi, v katerem vrstnem redu so se v jeziku zgodile zgornje tri spremembe in napiši vmesne oblike teh treh besed.

Stara oblika Prva vmesna oblika Druga vmesna oblika Nova oblika
ru ruk
khuk khuh
ko ku

 

Za namig pišite na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *