Bambara

Spodnja številska naloga je med lažjimi, primerna za tiste, ki se prvič srečujete s številskimi lingvističnimi nalogami. 

Podana so števila in njihov zapis v jeziku bambara. Ugotovi pravila njihovega številskega sistema in reši dane naloge.

1 kelen  18  tan ni segi
2 fla 20 mugan
4 naani 22 mugan ni fla
5 duurun 23 mugan ni saba
8 segi 30 bi saba
9 kononto 40 bi naani
10 tan 70 bi wolonfla
11 tan ni kelen 80 bi segi
14 tan ni naani 100 kerne
16 tan ni wooro 200 kerne fla
17 tan ni wolonfla 1000 wa kelen

Zapiši z besedami manjkajoča števila do 20 in števila 47, 50, 99, 2015.

Zapiši s številko:

wa saba ni kerne naani ni bi duurun ni kelen

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *