Hausa 2

Tole je še ena naloga iz jezika hausa, zelo podobna Hausa 1, ampak malo težja, ker je treba ugotoviti poleg prevoda besed še dve pravili.

Podani so stavki v jeziku hausa in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pomen besed, vrstni red in pravila ter prevedi nekaj primerov.

Makeri kawo yaro. Kovač je pripeljal dečka.
Yaro kawo makeri. Deček je pripeljal kovača.
Makeri za hura wuta. Kovač bo zanetil ogenj.
Mace za hura wuta. Ženska bo zanetila ogenj.
Mace hura wuta. Ženska je zanetila ogenj.
Yarinye dawo. Deklica se je vrnila.
Makeri kawo yarinye. Kovač je pripeljal deklico.
Maca za hura wuta. Ženske bodo zanetile ogenj.

 

Prevedi v slovenščino (mayi pomeni drevo):

  1. Makera za hura wuta.
  2. Yarinya za dawo.
  3. Wuta hura mayi.

 

Prevedi v hausa (drevo je mayi):

  1. Kovač bo pripeljal deklico.
  2. Dečki se bodo vrnili.
  3. Ženske so pripeljale drevesa.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *