Stara kretska zlogovna pisava 2

Spodaj je malo težja naloga iz stare kretske zlogovne pisave.

Podane so starogrške besede v dveh različnih zapisih. Določi pravila po katerih starogrške besede zapišemo v kretski zlogovni pisavi in reši nekaj primerov.

stara grščina kretska zlogovna pisava
agria a-ki-ri-ja
gerotem ke-ro-te
deksato de-ka-sa-to
leptos re-po-to
elepa e-re-pa
peplot pe-po-ro

 

Zapiši s kretsko zlogovno pisavo: agremon, kalker, opelos, protos, gurso, pliege.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *