Category Archives: Vse naloge

Sanskrit 4

Tale naloga iz sanskrita je težka, ker so prevodi med seboj pomešani. Če vam ne bo šla, poskusite z lažjo verzijo, kjer prevodi niso pomešani. 

Podane so besede v sanskritu in njihovi prevodi v slovenščino v pomešanem vrstnem redu. Določi prave povezave, sestavo besed v sanskritu in po ugotovljenih pravilih prevedi še nekaj novih besed.

Besede v sanskritu:

yah, tatha, sarvatra, ekah, yada, tatra, yatra, sarvah

Besede v slovenščini:

povsod, kje, vsi, kdaj, kdo, tako, tam, isti (človek)

 

Prevedi v sanskrit:
vedno, na vse načine, kako, istočasno, potem.

Prevedi v slovenščino:
tah, ekatha.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Sanskrit 3

Tale naloga iz sanskrita je srednje težke, ker je treba znati pravila posplošiti in tvoriti nove besede.  Še težja verzija pa ima prevode pomešane med seboj.

Podane so besede v sanskritu in njihovi prevodi v slovenščino. Določi sestavo besed v sanskritu in po ugotovljenih pravilih prevedi še nekaj novih besed.

yah kdo
tatha tako
sarvatra povsod
ekah isti (človek)
yada kdaj
tatra tam
yatra kje
sarvah vsi

 

Prevedi v sanskrit:
vedno, na vse načine, kako, istočasno, potem.

Prevedi v slovenščino:
tah, ekatha.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Dehu

Spodnja številska naloga je težka, saj v jeziku dehu nimajo enakega sistema kot mi. To lahko tudi sami hitro vidite iz tega, da v nalogi nastopa zelo malo različnih besed. Če bi imeli desetiški sistem, bi jih moralo biti vsaj 9 za enice, pa še kakšna zraven za zapis višjih števil. Posebnosti v zapisu so izpuščene, zato da se lahko osredotočite samo na števila.

Podana so števila in njihov zapis v jeziku dehu. Ugotovi pravila njihovega številskega sistema in prevedi dva računa.

26 caatr nge cangomen
31 caatr nge cako
36 caatr nge caqaihano
42 lueatr nge lue
50 lueatr nge luepi
52 lueatr nge lueko
73 koniatr nge koniko
75 koniatr nge konipi
78 koniatr nge koniqaihano
89 ekeatr nge ekengomen

Zapiši s števili:

koniatr nge eke + caatr nge luepi = ekeatr nge ekeko
luengomen + lueko = ekeqaihano

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Chickasaw

Naloga iz jezika chickasaw sodi med težje naloge, ker imamo tako stavke s samostalniki kot stavke z zaimki in je treba iz naloge ugotoviti pravila za oboje. Naloga je iz enega izmed ameriških lingvističnih tekmovanj, tu sem jo prevedla in malenkost spremenila.

Dani so stavki v jeziku chickasaw in njihovi slovenski prevodi. Določi pravila in prevedi nekaj primerov. Bodi pozoren na črtice (‘) in vijugice(~). Chichasaw je eden izmed jezikov severnoameriških indijancev.

Ofi’at kowi’ã lhiyohli. Pes lovi mačko.
Kowi’at ofi’ã lhiyohli. Mačka lovi psa.
Ofi’at shoha. Pes smrdi.
Ihooat hattakã hollo. Ženska ljubi moškega.
Lhiyohlili. Lovim jo/ga.
Salhiyohli. Ona/on me lovi.
Hilha. Ona/on pleše.
Ofi’at hilha. Pes pleše.

 

Prevedi v chickasaw:

 1. Moški ljubi žensko.
 2. Mačka smrdi.
 3. Ljubim jo/ga.

 

Prevedi v slovenščino:

 1. Ihooat sahollo.
 2. Kowi’ã lhiyohlili.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Volapuk

Spodaj je naloga iz umetnega jezika volapuk. Naloga je številska, iz česar lahko sklepate, da so imena dnevov v tednu in mesecev povezana z imeni številk.

Podane so besede za števila, dneve v tednu in imena mesecev v jeziku volapuk in njihovi prevodi v slovenščino. Določi povezavo med števili, imeni dnevov in mesecev ter prevedi nekaj primerov.

jolul avgust
folid 4.
luludel četrtek
velul telsetelid 22. julij
maludel petek
velul telsejolid 28. julij
lulul maj
kiludel torek
lulul telid, teludel 2. maj, ponedeljek
telsid 20.
veludel sobota

 

Prevedi v slovenščino:

 1. malul lulid, baludel
 2. kilul
 3. telsekilid

 

Prevedi v volapuk:

 1. 25. maj, sreda
 2. februar

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.

Dyirbal 2

Težja naloga iz jezika dyirbal.

Podani so stavki v jeziku dyirbal in njihovi prevodi v slovenščino. Ugotovi pravila in prevedi nekaj stavkov.

Bayi yara bangu gurugu jagunman. Pijača uspava moškega.
Balan yabu bangul yara buran. Moški gleda mater.
Balan waymin bangu juga jamiman. Sladkor redi taščo.
Bala yila bangul bargan guninu. Kenguru išče pero.
Balan malayigara bangu garan jagunman. Dim uspava škorpijona.
Bala gurugu bangul numa dimbanu. Oče nosi pijačo.
Bayi midin bangun bima banjan. Kača zasleduje posuma.
Bayi gubimbulu bangu gurugu jagunman. Pijača uspava zdravnika.
Bala garan bangul binjirin buran. Kuščar gleda dim.
Balan dunan bangul yirinjila guninu. Kačji pastir išče bodeče drevo*.
Bala juga bangun yabu dimbanu. Mati nosi sladkor.
Bala diban bangul gubimbulu guninu. Zdravnik išče kamen.
Bala garan bangun waymin buran. Tašča gleda dim.
Bayi binjirin bangul nalnga buran. Deček gleda kuščarja.
Bayi numa bangul yara guninu. Moški išče očeta.

*(Bodeče drevo je vrsta drevesa s strupenimi iglicami).

Prevedi v dyirbal:

 1. Kenguru gleda kačjega pastirja.
 2. Teta (mugunanja) išče pero.
 3. Posum zasleduje zvok (munga).
 4. Gosenica (bayimbam) išče moškega.
 5. Moški išče orožje (amo).

Prevedi v slovenščino:

 1. Balan nalnga bangul numa guninu.
 2. Bala diban bangun binjirin guninu.
 3. Bayi bargan bangul yara buran.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si ali pa pošljete svojo rešitev v pregled.

Laoška pisava

Spodaj je naloga iz laoške pisave. Laočani poznajo 27 soglasnikov in 33 samoglasnikov, v nalogi nastopajo samo nekateri od teh.

Podana so imena držav v laoščini in latiničnem prepisu. Ugotovi pravila za laoško pisavo in reši nekaj primerov. Bodi pozoren na malenkosti, saj so si nekateri znaki zelo podobni. Črtica nad samoglasnikom pomeni, da je samoglasnik dolg.

Laoško latinični prepis ime države

ຊີຮີ

sīrī Sirija

ອີຮານ

īrān Iran

ບຸນກາຮີ

bunkārī Bolgarija

ການາດາ

kānādā Kanada

ໄບລີວີ

bōlīvī  Bolivija

ອານເຢຮີ

ānjērī  Alžirija

ເນປານ

 nēpān  Nepal

ເປຮູ

 pērū  Peru

ກຸບາ

 kubā  Kuba

ເຊເນການ

 sēnēkān  Senegal

ເກເນຢ

 kēnēj  Kenija

ໄຊມາລີ

 sōmālī  Somalija

ອິນໄດເນເຊຢ

 indōnēsēj  Indonezija

 

Zapiši imena držav:

Laoško latinični prepis ime države
slōvēnijā Slovenija
ārābī sāūdī Saudska Arabija

ປານາມາ

ນີເກເຮຢ

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Ferščina

Nalogo iz ferščine sem dala med težke naloge zato, ker je za izgovorjavo besed treba ugotoviti več pravil in jih ustrezno skombinirati med seboj.

Podane so besede iz ferskega jezika v poenostavljenem zapisu. Za vsako besedo je dana še njena izgovorjava in prevod v slovenščino. Določi pravila za izgovorjavo v ferščini.

Zapis Izgovorjava Prevod
eigur [eijur] bogastvo
glogur [glovur] oglje
hugi [huwi] pamet
logi [loji] plamen
mugu [muwu] (oni) morajo
ragi [roaji] (jaz) svetujem
spreiga [spreija] (oni) raztresajo
tegi [teji] molči
vagur [voavur]  zaliv
vegur [vevur]  (on) dviguje
vigur [vijur]  les
viga [vija]  (oni) tehtajo

 

Zapiši izgovorjavo naslednjih besed:

Zapis Izgovorjava Prevod
 logur  tekočina
 skagi  škoda
 toigur  požirek
 trugi  naj (on) ogroža

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete v pregled pravila za izgovorjavo, ki ste jih ugotovili.

Stara grščina

S to nalogo iz stare grščine bo kar nekaj dela, v pomoč pri reševanju pa je lahko to, da se ena beseda pojavi v vseh možnih oblikah oziroma položajih.

Dane so besedne zveze v stari grščini in njihovi slovenski prevodi. Določi pomen besed, vrstni red, končnice in prevedi nekaj primerov.

ho tu cyriu onos osel od gospodarja
hoi tu emporu adelphoi bratje od trgovca
hoi ton onon emporoi trgovci od oslov
hoi ton cyrion hyioi sinovi od gospodarjev
ho ton hyion dulos suženj od sinov
hoi ton dulon cyrioi gospodarji od sužnjev
ho ton adelphon oicos hiša od bratov
ho tu oicu cyrios gospodar od hiše

 

Prevedi v staro grščino:

 1. hiše od trgovcev
 2. osli od sužnja

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Srbščina

Spodaj je naloga iz dodatkov jedem v srbščini .

Podane so besedne zveze v srbščini in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pravila za končnice in prevedi še nekaj dodatnih besed.

sa krompirom s krompirjem
sa knedlama z njoki
sa viršlama s hrenovkami
sa paradajzom s paradižnikom
sa pečurkama z gobami
sa šargarepom s korenčkom
sa piletinom s piščancem
sa hlebom s kruhom
sa maslinama z olivami
sa kruškom s hruško

Prevedi v slovenščino: sa kruškama, sa viršlom.

Prevedi v srbščino: s korenčki, z gobo.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si ampak verjamem, da ga za to nalogo ne boste potrebovali. 🙂