Številska

Kot obljubljeno, danes ena številska naloga – waorani 2. Dala sem jo med lahke naloge, ker je par številk treba ugotoviti s pomočjo pravila iz ostalih številk. Če boste nalogo dali za reševati komu, ki še ne pozna kvadriranja, mu razložite, kaj je to.

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *