Kako prevaja računalnik

Danes objavljam nalogo – Nezemljani, ki ponazarja prve korake, ko so z računalniškimi programi začeli obravnavati jezikovne probleme. Nalogo je sestavil Kevin Knight, raziskovalec, ki se ukvarja s strojnim prevajanjem in računalniško obdelavo jezika.

Računalnik ne razume pomena besed in en jezik sam zase mu nič ne predstavlja, prav tako kot bosta vam oba jezika v nalogi tuja in sploh ne boste vedeli, o čem govorijo stavki. A vendarle lahko s primerjanjem obeh besedil izluščite povezave med jezikoma in zgradite slovarček, ki ga uporabite za nadaljnje prevajanje med njima.

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *