Category Archives: Lahke naloge

Retoromanščina

Naloga iz retoromanščine sodi med fonetične naloge. Prevodi za rešitev naloge niso pomembni.

Podane so besede iz dveh narečij retoromanščine in njihovi prevodi v slovenščino. Določi, kako se zapišejo manjkajoče besede.

SurselvanščiNA Engadinščina prevod
buglia buoglia  kaša
dunna duonna  ženska
flur flur  cvetlica
insumma insomma  skratka
num nom  ime
numer nomer  število
nums noms  imena
tut  tuot  vse
ura  ura  čas
mund  svet
mussar  pokazati
plumba  plomba
stumi  želodec

Kakšna so pravila za zapis besed?

Rešitev naloge lahko pošljete v pregled na email info@nulllingvistika.si.

Ruščina

Naloga iz ruščine je napisana v pisavi cirilici, v kateri pišejo v Rusiji. Vendar pa v nalogi ni treba razvozlati pisave, ampak samo ugotoviti prevode besed, vrstni red in kaj se spremeni, kadar uporabimo v stavkih različna imena.

Podani so stavki v ruščini in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pomen besed, vrstni red in pravila ter prevedi nekaj primerov.

Джон убил Мэри. Janez je ubil Marijo.
Мэри убила Сэма. Marija je ubila Samota.
Сэм убил Джона. Samo je ubil Janeza.

 

Prevedi v ruščino (Ivan se po rusko napiše Иван, Ana pa Анна):

 1. Janez je ubil Samota.
 2. Marija je ubila Janeza.
 3. Samo je ubil Marijo.
 4. Ana je ubila Ivana.
 5. Ivan je ubil Ano.

 

Za namig pišite na email info@nulllingvistika.si.

Waorani 2

Tole je naloga s številkami iz jezika waorani. Waorani je jezik domorodcev v Ekvadorju. Nekaj števil lahko ugotovimo iz računov, za tista, ki v računih ne nastopajo, pa moramo najti pravilo s pomočjo ostalih števil.

V spodnjih štirih računih nastopajo števila od 1 do 10. Vsaka podčrtana skupina predstavlja eno število od 1 do 10. Znak + pomeni seštevanje, x pomeni množenje, številka 2 nad podčrtano skupino pa kvadriranje.

mena mena mena mena + mena go mena = aemaempoke go aroke x 2
aroke2 + mena2 = aemaempoke
aemaempoke go aroke2 = mena go mena x aemaempoke mena go mena
mena x aemaempoke = tipaempoke

Zapiši vsa števila od 1 do 10 v jeziku waorani. Za tista števila, ki manjkajo v zgornjih računih, ugotovi pravilo s pomočjo ostalih števil.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.

Stara kretska zlogovna pisava 2

Spodaj je malo težja naloga iz stare kretske zlogovne pisave.

Podane so starogrške besede v dveh različnih zapisih. Določi pravila po katerih starogrške besede zapišemo v kretski zlogovni pisavi in reši nekaj primerov.

stara grščina kretska zlogovna pisava
agria a-ki-ri-ja
gerotem ke-ro-te
deksato de-ka-sa-to
leptos re-po-to
elepa e-re-pa
peplot pe-po-ro

 

Zapiši s kretsko zlogovno pisavo: agremon, kalker, opelos, protos, gurso, pliege.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.

Hausa 2

Tole je še ena naloga iz jezika hausa, zelo podobna Hausa 1, ampak malo težja, ker je treba ugotoviti poleg prevoda besed še dve pravili.

Podani so stavki v jeziku hausa in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pomen besed, vrstni red in pravila ter prevedi nekaj primerov.

Makeri kawo yaro. Kovač je pripeljal dečka.
Yaro kawo makeri. Deček je pripeljal kovača.
Makeri za hura wuta. Kovač bo zanetil ogenj.
Mace za hura wuta. Ženska bo zanetila ogenj.
Mace hura wuta. Ženska je zanetila ogenj.
Yarinye dawo. Deklica se je vrnila.
Makeri kawo yarinye. Kovač je pripeljal deklico.
Maca za hura wuta. Ženske bodo zanetile ogenj.

 

Prevedi v slovenščino (mayi pomeni drevo):

 1. Makera za hura wuta.
 2. Yarinya za dawo.
 3. Wuta hura mayi.

 

Prevedi v hausa (drevo je mayi):

 1. Kovač bo pripeljal deklico.
 2. Dečki se bodo vrnili.
 3. Ženske so pripeljale drevesa.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.

Dyirbal 1

Lažja naloga iz jezika dyirbal. V jeziku dyirbal sta povsod dve besedi. Kaj pomenita?

Podane so besede v jeziku dyirbal in njihovi prevodi v slovenščino. Ugotovi, po kakšnem pravilu zapisujejo besede in po tem pravilu zapiši nekaj novih besed.

bangul yara moški
bangun yabu mama
bangun waymin tašča
bangu yila pero
bangun malayigara škorpijon
bangu gurugu pijača
bangun bima kača
bangul gubimbulu zdravnik
bangu garan dim
bangun dunan drevo s strupenimi iglicami
bangu juga sladkor
bangu diban kamen
bangul binjirin kuščar
bangul gula koala
bangul bargan kenguru

Zapiši naslednje besede v jeziku dyirbal, v oklepaju je prevod besed, ki jih ni v zgornji tabeli: teta (mugunanja), zvok (munga), gosenica (bayimbam), orožje (amo), deček (nalnga), zdravnica.

Ali je pravilo drugačno, če k zgornjemu seznamu dodamo še ‘bangun bangay – sulica’? Bi katero od besed zdaj napisali drugače?

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si ali pa pošljete svojo rešitev v pregled.

Vai 2

Tole je še ena naloga iz jezika vai, zelo podobna Vai 1, ampak malo težja, ker je treba ugotoviti poleg prevoda besed še eno pravilo.

Podane so besedne zveze v jeziku vai in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pomen besed, ugotovi pravilo, kdaj napišejo ‘a’ in kdaj ne in prevedi nekaj primerov.

gbomu a nimi kača od ribe
kai kafa rama od moškega
kai a lende ladja od moškega
kanja keni krempelj od orla
nimi ja oko od kače
nimi a lende ladja od kače

Prevedi v slovenščino: gbomu a lende, kai ja.

Prevedi v vai: riba od moškega, oko od ribe.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si.