Category Archives: Naloge iz pisav

Japonske številke

Spodaj je lahka naloga iz japonske pisave za številke. Na japonskem uporabljajo desetiški sistem, tako kot mi, le znake za zapis številk imajo drugačne.

Podana so števila in njihov zapis v japonščini. Ugotovi pomen posameznih znakov in reši nekaj primerov.

6  六
12  十二
15  十五
22  二十二
23  二十三
44  四十四
64  六十四
71  七十一
78  七十八
89  八十九
392  三百九十二

Zapiši po japonsko:

19, 57, 92, 111, 638

Zapiši s številko:

三十

九百六十九

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Laoška pisava

Spodaj je naloga iz laoške pisave. Laočani poznajo 27 soglasnikov in 33 samoglasnikov, v nalogi nastopajo samo nekateri od teh.

Podana so imena držav v laoščini in latiničnem prepisu. Ugotovi pravila za laoško pisavo in reši nekaj primerov. Bodi pozoren na malenkosti, saj so si nekateri znaki zelo podobni. Črtica nad samoglasnikom pomeni, da je samoglasnik dolg.

Laoško latinični prepis ime države

ຊີຮີ

sīrī Sirija

ອີຮານ

īrān Iran

ບຸນກາຮີ

bunkārī Bolgarija

ການາດາ

kānādā Kanada

ໄບລີວີ

bōlīvī  Bolivija

ອານເຢຮີ

ānjērī  Alžirija

ເນປານ

 nēpān  Nepal

ເປຮູ

 pērū  Peru

ກຸບາ

 kubā  Kuba

ເຊເນການ

 sēnēkān  Senegal

ເກເນຢ

 kēnēj  Kenija

ໄຊມາລີ

 sōmālī  Somalija

ອິນໄດເນເຊຢ

 indōnēsēj  Indonezija

 

Zapiši imena držav:

Laoško latinični prepis ime države
slōvēnijā Slovenija
ārābī sāūdī Saudska Arabija

ປານາມາ

ນີເກເຮຢ

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.