Monthly Archives: September 2014

Kako rešujemo naloge 2

V četrtek je bilo šolsko tekmovanje iz logike in malo poenostavljeno nalogo iz svahilijščine, ki so jo reševali v 8. in 9. razredu, bom izkoristila ta teden za nov nasvet za reševanje nalog.

Poglejmo si najprej nalogo. Podano imamo ednino, množino in pomen besede.

ednina množina prevod
 chai  chai  čaj
 moyo  mioyo  srce
 mtoto  watoto  malček
 nazi  nazi  kokosov oreh
 mgongo  migongo  hrbet
 kahawa  kahawa  kava
 mkulima  wakulima  kmet
 mnazi  minazi  kokosovo drevo
 mpishi  wapishi  kuhar
 chumvi  chumvi  sol
 mmea  mimea  rastlina
 mkono  mikono  roka
 njugu  njugu  muškatni oreh

Kadar imamo podani dve obliki iste besede, to pomeni, da moramo poiskati, do kakšnih sprememb pride med obema oblikama in poiskati pravila za te spremembe.

Najprej gremo od besede do besede in pogledamo, kakšna sprememba se je zgodila.

V prvi besedi ni nobene spremembe.

 chai  chai  čaj

V drugi besedi pri množini dodamo na drugo mesto črko i.

 moyo  mioyo  srce

V tretji besedi pri množini se prva črka spremeni v wa.

 mtoto  watoto  malček

V četrti besedi ni nobene spremembe.

 nazi  nazi  kokosov oreh

Tako pregledamo vse besede in ugotovimo, da se dogajajo tri vrste sprememb:

  • ni nobene spremembe
  • na drugo mesto v besedi dodamo črko i
  • prva črka besede se spremeni v wa

Zdaj, ko smo ugotovili, kakšne spremembe se dogajajo, moramo še ugotoviti, od česa je odvisna ta sprememba – kakšno je pravilo. Najlažje bo, če si tabelo zdaj preuredimo tako, da bodo skupaj besede za vsako od sprememb:

Ni nobene spremembe:

 chai  chai  čaj
 nazi  nazi  kokosov oreh
 kahawa  kahawa  kava
 chumvi  chumvi  sol
 njugu  njugu  muškatni oreh

Na drugo mesto v besedi dodamo črko i:

 moyo  mioyo  srce
 mgongo  migongo  hrbet
 mnazi  minazi  kokosovo drevo
 mmea  mimea  rastlina
 mkono  mikono  roka

Prva črka besede se spremeni v wa:

 mtoto  watoto  malček
 mkulima  wakulima  kmet
 mpishi  wapishi  kuhar

Ker gre za spremembe črk, najbrž najprej pomislimo, da bo to odvisno od sosednjih črk. Ker se spremembe dogajajo na začetku, najprej pogledamo prvo črko. Vidimo lahko, da se v prvi tabeli nobena beseda ne začne na m, v ostalih dveh pa vse.

To nam lahko da prvo idejo: besede, ki se ne začnejo na m, ostanejo v množini enake. Besede, ki se začnejo na m, pa se spremenijo po enem izmed dveh pravil. Ugotoviti moramo, po katerem.

Poglejmo še drugo sosednjo črko – to je druga črka besede. Vidimo, da se kot druga črka pojavi k v drugi in tretji tabeli, torej pravilo ne more biti odvisno od druge črke.

 mkono  mikono  roka
 mkulima  wakulima  kmet

Če gledamo zdaj večje dele besed, vidimo, da so si vsi različni med seboj, kar pomeni, da bomo iz tega težko našli kako pravilo.

Ostane nam le še, da pogledamo pomen besed. Vidimo, da so v drugi tabeli našteti deli telesa, drevo in rastlina, v tretji tabeli pa osebe. Za vsak slučaj poglejmo še prvo tabelo, čeprav že imamo pravilo zanjo. V prvi tabeli so stvari, ki jih jemo. Vidimo torej, da lahko besede, ki imajo enako spremembo v množini, damo v enako skupino po pomenu.

Dobili smo torej pravila, ki jih lahko zapišemo na več načinov. En od njih bi bil:

  • v množini ni nobene spremembe, kadar beseda predstavlja hrano
  • v množini se na drugo mesto napiše črko i, kadar beseda predstavlja del telesa ali drevo ali rastlino (neužitni del rastline)
  • v množini se prva črka spremeni v wa, kadar beseda predstavlja osebo

Ker smo opazili, da se v drugi in tretji tabeli vse besede začnejo na m, bi lahko tudi to vključili v opis pravil.

Poglejmo, ali lahko zdaj po teh pravilih prevedemo vseh 5 primerov:

 mti  miti  drevo

Beseda se začne na m in pomeni drevo, torej gre v drugo skupino in na drugo mesto se v množini napiše črko i.

sukari  sukari  sladkorček

Beseda se ne začne na m in pomeni hrano, torej gre v prvo skupino in v množini ostane enaka.

 mtofaa  mitofaa  jablana

Beseda se začne na m in pomeni drevo, torej se v množini na drugo mesto napiše črko i.

 mguu  miguu  noga

Beseda se začne na m in pomeni del telesa, torej se v množini na drugo mesto napiše črko i.

 ndizi  ndizi  banana

Beseda se ne začne na m in pomeni hrano, torej gre v prvo skupino in v množini ostane enaka.

 

Upam, da vam je ta opis postopka reševanja v pomoč. Če bi želeli še več takih nasvetov v živo, mi pišite in dogovorili se bomo za delavnico ali inštrukcije.

Gabrijela

Fonetične naloge 2

Danes sem dodala dve fonetični nalogi iz jezika kiowa: lažja verzija naloge – Kiowa 2 in težja verzija naloge – Kiowa 3. Če ste že bolj vešči reševalci lingvističnih nalog, poskusite najprej s težjo in če ne bo šlo, presedlajte na lažjo.

Indijansko pleme Kiowa je živelo na precej velikem območju v Severni Ameriki, danes pa jih je le še nekaj tisoč in živijo v rezervatu v Oklahomi.

Vzeto iz http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Kiowa_lang.png

O nasvetih za reševanje fonetičnih nalog sem že pisala, danes dodajam pa še nekaj novih informacij na to temo. Še vedno velja, da je najlažje opaziti vzorce in pravila tako, da si v stolpce izpišemo besede glede na različne spremembe črk ali končnic.

Običajno se spremembe zgodijo zaradi sosednjih črk v besedi ali pa v prejšnji ali naslednji besedi, kadar gre za spremembe v prvi ali zadnji črki. Včasih pa se zgodi, da je pravilo odvisno od pomena besed. V slovenščini bi lahko našli tak primer, ko rečemo, da prevzeta ženska imena (npr. Karmen) sklanjamo po 3. ženski sklanjatvi. Vrsta sklanjatve je torej odvisna od pomena. V slovenščini je to izjema, najdemo pa jezike, kjer so nekatera pravila za spremembe v črkah odvisna samo od pomena besed.

Pomen besed lahko delimo v raznorazne skupine. Če ste že rešili nalogo iz jezika Dyirbal (lažjo ali težjo), ste lahko videli eno od zanimivih delitev samostalnikov v skupine. Nam najbolj domači sta po spolu, ali pa na živo in neživo, neko drugo ljudstvo pa bi lahko besede delilo čisto drugače. Kako, se vedno da ugotoviti iz naloge, če je ta primerno sestavljena.

Gabrijela

Sanskrit

Pri listanju starih revij Logika & Razvedrilna matematika sem v letniku 1995 naletela na prijetno presenečenje.

Slika je vzeta s spletne strani http://logika.si/revija/5.htm

Objavljen je bil članek o matematični lingvistiki z nekaj zgledi nalog. Kot kaže, je takrat ta tip nalog ostal spregledan, saj smo prvo lingvistično nalogo na tekmovanje iz logike dodali šele leta 2008, več kot 10 let kasneje.

Da naloge ne bodo šle v pozabo, danes objavljam dve verziji ene izmed nalog iz te revije. Naloga je iz besed v jeziku sanskrit in v originalu ima slovenske prevode pomešane med seboj. Ker se je ta verzija izkazala za težko, sem nalogo prilagodila tako, da so prevodi dani v pravem vrstnem redu – Sanskrit 3. Naloga je kljub temu še vedno izziv in po mojem mnenju sodi med srednje težke. Če pa želite rešiti originalno, težko verzijo, kliknite na Sanskrit 4.

Revija še vedno izhaja, vendar od letos le še v elektronski obliki. Vsebuje veliko različnih logičnih nalog in nalog z liki.

Gabrijela

Dehu

Današnja naloga je iz jezika dehu, ki ga govorijo na otoku Lifu. Jezik sodi v avstronezijsko družino, govori pa ga le okoli 10.000 ljudi.

Slika je vzeta iz https://ssl.panoramio.com/photo/43569094

Naloga je težka, ampak tisti, ki ste spretni s števili, jo boste zagotovo rešili. V še težji različici je bila uporabljena na lingvistični olimpijadi leta 2010.

Pri številskih nalogah se splača najprej ugotoviti, kakšen številski sistem uporabljajo, torej, koliko enic imajo. To ugotovimo tako, da preštejemo različne besede ali dele besed, ki se pojavljajo na enakem mestu v zapisu. To nam ne da nujno točnega števila, saj včasih kaka beseda manjka, bo pa skoraj zagotovo blizu tistemu, kar preštejemo.

Gabrijela