Category Archives: Začetniške naloge

Japonske številke

Spodaj je lahka naloga iz japonske pisave za številke. Na japonskem uporabljajo desetiški sistem, tako kot mi, le znake za zapis številk imajo drugačne.

Podana so števila in njihov zapis v japonščini. Ugotovi pomen posameznih znakov in reši nekaj primerov.

6  六
12  十二
15  十五
22  二十二
23  二十三
44  四十四
64  六十四
71  七十一
78  七十八
89  八十九
392  三百九十二

Zapiši po japonsko:

19, 57, 92, 111, 638

Zapiši s številko:

三十

九百六十九

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Stara kretska zlogovna pisava 1

Spodaj je naloga iz stare kretske zlogovne pisave.

Podane so starogrške besede v dveh različnih zapisih. Določi, katere črke se spremenijo in kako, ko starogrške besede zapišemo v kretski zlogovni pisavi in reši nekaj primerov.

stara grščina kretska zlogovna pisava
agirija a-ki-ri-ja
gerotem ke-ro-te
dekasato de-ka-sa-to
lepotos re-po-to
elepa e-re-pa
pepolot pe-po-ro

 

Zapiši s kretsko zlogovno pisavo: ageremon, kaliker, opelos, poroto, guraso.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si ampak verjamem, da ga za to nalogo ne boste potrebovali. 🙂

Hausa 1

Tole je zelo enostavna naloga iz jezika hausa.

Podani so stavki v jeziku hausa in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pomen besed, vrstni red besed v jeziku hausa in prevedi nekaj primerov.

Makeri kawo yaro. Kovač je pripeljal dečka.
Yaro kawo makeri. Deček je pripeljal kovača.
Mace hura wuta. Ženska je zanetila ogenj.
Yarinye dawo. Deklica se je vrnila.
Makeri kawo yarinye. Kovač je pripeljal deklico.

 

Prevedi v slovenščino:

  1. Mace kawo yaro.
  2. Makeri dawo wuta.

 

Prevedi v hausa (drevo je mayi):

  1. Deček se je vrnil.
  2. Ogenj je zanetil drevo.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si ampak verjamem, da ga za to nalogo ne boste potrebovali. 🙂

Vai 1

Tole je zelo enostavna naloga iz jezika vai.

Podane so besedne zveze v jeziku vai in njihovi prevodi v slovenščino. Določi pomen besed in prevedi nekaj primerov.

gbomu a nimi kača od ribe
kai a kafa rama od moškega
kai a lende ladja od moškega
kanja a keni krempelj od orla
nimi a ja oko od kače
nimi a lende ladja od kače

Prevedi v slovenščino: gbomu a kafa, kai a ja.

Prevedi v vai: riba od moškega, oko od orla.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si ampak verjamem, da ga za to nalogo ne boste potrebovali. 🙂