Monthly Archives: April 2015

Prvi začetki

Ko nekomu novemu razlagam, kaj so lingvistične naloge, začnem z zelo majhnim primerom:

  • tiki = jabolko
  • mara tiki = rdeče jabolko

Kaj pomeni beseda mara? Enostavno – rdeče.

Potem čisto malo razširim primer:

  • lin pee = zelena hruška
  • tek pee = rumena hruška

Kaj pomenijo besede lin, pee in tek? Z malo razmišljanja, predvsem pa zato, ker je vrstni red besed enak, se hitro ugotovi, da je lin = zelena, pee = hruška in tek = rumena.

Na koncu poskusim še s tremi besednimi zvezami:

  • ebe cot = bela kocka
  • ebe panna = bela hiša
  • shea cot = modra kocka

Kaj pomenijo besede ebe, cot, panna in shea? Prevedi v ta jezik modra hiša!

Če vse zgornje gre, dam za končni test tak primer:

  • turo muzele = oranžna barvica
  • aki che = rjavi medved
  • leele muzele = črna barvica

Kaj pomenijo besede turo, muzele, aki, che in leele? Prevedi v ta jezik črni medved! Prevedi v slovenščino turo che!

Enostavno, kaj ne? Ampak stvari se naenkrat zelo zakomplicirajo, če vrstni red ni enak kot v slovenščini. Takrat je razlago treba znova začeti od začetka in z zelo malo besedami. Primeri za to pa prihodnjič.

Gabrijela

 

Zabavna lingvistika

Velik del lingvistike predstavlja računalniška lingvistika. Gre za računalniško obdelavo človeških jezikov in generiranje besedil s pomočjo tako zgrajenih orodij.

En največjih izzivov  takega generiranja je ustvarjanje nevsakdanjih besedil – recimo vicev. Poleg tega, da so slovnično pravilni in imajo pomen, morajo biti še smešni. Kaj pa definira to, da je nek stavek smešen in kako to povedati računalniku? S tem se ukvarjam zadnjih nekaj tednov.

Stavke, kot je recimo

Vsi hujšajo, samo Helena Blagne Zaman. 

ljudje stresemo iz rokava, napisati program, ki to dela sam od sebe, je pa precej bolj komplicirano.

Nove naloge bodo spet čez kak teden ali dva, do takrat pa uspešno tekmujte na ostalih šolskih in državnih tekmovanjih, ki se odvijajo ta mesec!

Gabrijela