Category Archives: Vse naloge

Nepalščina

Spodaj je lažja verzija naloge iz nepalskega jezika.

Dane so besedne zveze v nepalščini in njihovi slovenski prevodi. Določi pravila in prevedi nekaj primerov.

chori hčerka
chora haru sinovi
chori ka kako stric od hčerke
kaki haru tete
duita kaka dva strica
duiti kaki ka duita chora dva sinova od dveh tet

 

Prevedi v nepalščino:

 1. hčerka od tete
 2. hčerke
 3. sin
 4. dve teti od strica

 

Prevedi v slovenščino:

 1. chora haru ka chori haru
 2. kako ka choro

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Bambara

Spodnja številska naloga je med lažjimi, primerna za tiste, ki se prvič srečujete s številskimi lingvističnimi nalogami. 

Podana so števila in njihov zapis v jeziku bambara. Ugotovi pravila njihovega številskega sistema in reši dane naloge.

1 kelen  18  tan ni segi
2 fla 20 mugan
4 naani 22 mugan ni fla
5 duurun 23 mugan ni saba
8 segi 30 bi saba
9 kononto 40 bi naani
10 tan 70 bi wolonfla
11 tan ni kelen 80 bi segi
14 tan ni naani 100 kerne
16 tan ni wooro 200 kerne fla
17 tan ni wolonfla 1000 wa kelen

Zapiši z besedami manjkajoča števila do 20 in števila 47, 50, 99, 2015.

Zapiši s številko:

wa saba ni kerne naani ni bi duurun ni kelen

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Valmanščina

Tale naloga iz valmanščine je težka, določiti boste morali, kako so besede sestavljene, kaj sodi skupaj in si za povrh še pomagati s kombiniranjem primerov.

Podane so besede v valmanščini in njihovi prevodi v slovenščino v pomešanem vrstnem redu. Določi prave povezave, sestavo besed v valmanščini in po ugotovljenih pravilih prevedi še nekaj novih besed. Možni sta dve rešitvi, poišči obe!

Besede v valmanščini:

man, na, npa, way, wpa, ya

Slovenski prevodi:

bratje in mama, jaz in brat, mama in jaz, poglavar in žena, sosed in jaz, žena in gostje

 

Prevedi v valmanščino:
jaz in sosede, mama in poglavar, sestre in sosed, jaz in poglavarji, babica in gostja, strici in tete

Prevedi v slovenščino:
ypa, wa, wan, may

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Izmišljeni jezik

Spodnja naloga iz izmišljenega jezika je lahka, saj morate ugotoviti le dve pravili. Je pa eno izmed pravil morda malo težje ugotoviti kot drugo. Čeprav je jezik izmišljen, je nastala ideja zanj po resničnem jeziku – nizozemščini.

Podani so stavki v izmišljnem jeziku in njihovi prevodi v slovenščino. Prevedi besede, določi vrstni red besed v stavku, zapiši pravila izmišljenega jezika in prevedi nekaj primerov.

Stut kebk aan bok. Študent ima knjigo.
Jonga kebk gaan icel. Dekle nima sladoleda.
Prosora tank niet. Profesorica ne pleše.
Rota koork gaan ik. Mama me ne sliši.
Jong kebk aan jonga. Fant ima dekle.
Jonga sik gaan rus. Dekle ne vidi rože.
Stut koork niet. Študent ne sliši.
Nita koork aan rot. Teta sliši očeta.
Hij sik aan rus. On vidi rožo.

 

Prevedi v izmišljeni jezik:

 1. Oče ne pleše.
 2. Profesor ga ne sliši.
 3. Jaz nimam tete.

 

Prevedi v slovenščino:

 1. Hija koork aan stuta.
 2. Nit kebk aan icel.
 3. Jonga sik gaan jong.
 4. Nita sik niet.

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Huishu

Besede v jezikih se skozi čas spreminjajo. Spremembe se pojavijo ena za drugo in s primerjanjem starih in novih oblik besed lahko ugotovimo, v kakšnem vrstnem redu so se spremembe dogajale.

V jeziku huishu so se skozi čas zgodile tri spremembe (v naključnem vrstnem redu):

 • če se beseda konča na u, dodaj ‘k’ na konec besede
 • če se beseda konča na o, spremeni ta ‘o’ v ‘u’
 • če se beseda konča na k, spremeni ta ‘k’ v ‘h’

Podane so stara in nova oblika treh besed v jeziku huishu. Ugotovi, v katerem vrstnem redu so se v jeziku zgodile zgornje tri spremembe in napiši vmesne oblike teh treh besed.

Stara oblika Prva vmesna oblika Druga vmesna oblika Nova oblika
ru ruk
khuk khuh
ko ku

 

Za namig pišite na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Nezemljani

Naloga iz pogovora med nezemljani je na prvi pogled kar težka, ampak ko ugotovimo sistem, po katerem jo lahko rešujemo, lepo steče. Naloga je nastala kot zgled za to, kako z računalniki analiziramo jezike.

Podani so stavki v dveh nezemljanskih jezikih. Naredi slovarček med tema dvema jezikoma in prevedi sporočilo miru iz centauri v arcturan.

 centauri  arcturan
  ok-voon ororok sprok   at-voon bichat dat
  ok-drubel ok-voon anok plok sprok   at-drubel at-voon pippat rrat dat
  erok sprok izok hihok ghirok   totat dat arrat vat hilat
  ok-voon anok drok brok jok   at-voon krat pippat sat lat
  wiwok farok izok stok   totat jjat quat cat
  lalok sprok izok jok stok   wat dat krat quat cat
  lalok farok ororok lalok sprok izok enemok   wat jjat bichat wat dat vat eneat
  lalok brok anok plok nok   iat lat pippat rrat nnat
  wiwok nok izok kantok ok-yurp   totat nnat quat oloat at-yurp
 lalok mok nok yorok ghirok clok   wat nnat gat mat bat hilat
 lalok nok crrrok hihok yorok zanzanok  wat nnat arrat mat zanzanat
 lalok rarok nok izok hihok mok  wat nnat forat arrat vat gat

 

Prevedi v arcturan sporočilo miru:

Farok crrok hihok yorok clok kantok ok-yurp.

 

Za namig pišite na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Japonske številke

Spodaj je lahka naloga iz japonske pisave za številke. Na japonskem uporabljajo desetiški sistem, tako kot mi, le znake za zapis številk imajo drugačne.

Podana so števila in njihov zapis v japonščini. Ugotovi pomen posameznih znakov in reši nekaj primerov.

6  六
12  十二
15  十五
22  二十二
23  二十三
44  四十四
64  六十四
71  七十一
78  七十八
89  八十九
392  三百九十二

Zapiši po japonsko:

19, 57, 92, 111, 638

Zapiši s številko:

三十

九百六十九

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si. Lahko pa tudi pošljete svojo rešitev (prevode in pravila) v pregled.

Svahilijščina

Spodaj je lahka naloga iz svahilijščine. Uvrščena je med fonetične, ker je treba ugotoviti obliko zapisa.

Podani sta ednina in množina besed v svahilijščini in njihovi prevodi v slovenščino. Ugotovi pravila za tvorjenje množine in reši dane primere.

ednina množina prevod
 chai  chai  čaj
 moyo  mioyo  srce
 mtoto  watoto  malček
 nazi  nazi  kokosov oreh
 mgongo  migongo  hrbet
 kahawa  kahawa  kava
 mkulima  wakulima  kmet
 mnazi  minazi  kokosovo drevo
 mpishi  wapishi  kuhar
 chumvi  chumvi  sol
 mmea  mimea  rastlina
 mkono  mikono  roka
 njugu  njugu  muškatni oreh

Reši:

ednina množina prevod
 mti  drevo
 sukari  sladkorček
 mtofaa  jablana
 mguu  noga
 ndizi  banana

 

Rešitev in postopek reševanja naloge si lahko ogledate v objavi Kako rešujemo naloge 2.

Kiowa 3

Spodaj je težja naloga iz jezika kiowa. Uvrščena je med fonetične, ker je treba ugotoviti obliko zapisa. Težja je pa zato, ker so končnice odvisne od več različnih pravil.

Podane so ednina, dvojina in množina besed v jeziku kiowa in njihovi prevodi v slovenščino. Dopolni manjkajoče besede v tabeli in napiši pravila za tvorjenje ednine, dvojine in množine.

ednina dvojina množina prevod
 mathonsjan  mathonsjan  mathonsjado  deklica
 ko  ko  kogo  nož
 thotolago  thotola  thotolago  pomaranča
 kodo  kon  kodo  paradižnik
 pho pho phogo bizon
 tsegun  tsegun  tsegudo  pes
 olsun olsun olsudo glavnik
 alosohjego  alosohje  alosohjego  sliva
 kaphtho  starec
 alo  jabolko
 pitso  vilice
 sado  otrok
aufigo  riba

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si, lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Kiowa 2

Spodaj je lahka naloga iz jezika kiowa. Uvrščena je med fonetične, ker je treba ugotoviti obliko zapisa.

Podane so ednina, dvojina in množina besed v jeziku kiowa in njihovi prevodi v slovenščino. Dopolni manjkajoče besede v tabeli in napiši pravila za tvorjenje ednine, dvojine in množine.

ednina dvojina množina prevod
ko  ko kogo nož
thotolago thotola  thotolago  pomaranča
to  to  togo  žlica
alosohjego  alosohje  alosohjego  sliva
alogukogo  aloguko  limona
 alo jabolko
 pitso  vilice

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si, lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.