Kiowa 3

Spodaj je težja naloga iz jezika kiowa. Uvrščena je med fonetične, ker je treba ugotoviti obliko zapisa. Težja je pa zato, ker so končnice odvisne od več različnih pravil.

Podane so ednina, dvojina in množina besed v jeziku kiowa in njihovi prevodi v slovenščino. Dopolni manjkajoče besede v tabeli in napiši pravila za tvorjenje ednine, dvojine in množine.

ednina dvojina množina prevod
 mathonsjan  mathonsjan  mathonsjado  deklica
 ko  ko  kogo  nož
 thotolago  thotola  thotolago  pomaranča
 kodo  kon  kodo  paradižnik
 pho pho phogo bizon
 tsegun  tsegun  tsegudo  pes
 olsun olsun olsudo glavnik
 alosohjego  alosohje  alosohjego  sliva
 kaphtho  starec
 alo  jabolko
 pitso  vilice
 sado  otrok
aufigo  riba

 

Za namig lahko pišete na email info@nulllingvistika.si, lahko pa tudi pošljete svojo rešitev v pregled.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *