Finščina

V soboto na državnem tekmovanju iz logike so osmo in devetošolci reševali nalogo iz finščine.

Finščina ima kar 15 sklonov v primerjavi z našimi šestimi. Šest izmed teh petnajstih imajo za 6 različnih pozicij, kje se nahajamo, oziroma kako se gibljemo:

  • sem V nečem
  • sem  NA nečem
  • grem Z nečesa
  • grem IZ nečesa
  • grem V nekaj
  • grem NA nekaj

Štirje od teh sklonov se pojavijo v nalogi. Kateri? Kako jih tvorijo?

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *