Zapis števil

Števila si lahko predstavljamo zapisana z besedami na dva različna načina. Vzemimo recimo število 64. En način je, da samo po vrsti zapišemo števke, iz katerih je število sestavljeno:

  • šest-štiri

Drugi pa je seveda ta, da število napišemo z besedami, ki opišejo, kakšno količino število predstavlja:

  • štiri – in – šest desetic (štiriinšestdeset)

Ta drugi način se od jezika do jezika razlikuje. Veliko jih je podobnih slovenščini:

  • vierundsechzig (pet-in-šestdeset).

Nekateri se razlikujejo samo po vrstnem redu:

  • sixty-four (šest desetic in pet).

Obstajajo pa tudi jeziki, ki ne štejejo po 10, ampak v kakem drugem številskem sistemu, npr.:

  •  koniatr nge eke (tri dvajsetke in štiri).

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *