Zaimki

V slovenščini besede sklanjamo in zato imamo za zaimke veliko različnih besed. Že v angleščini ni tako:

  • Videl sem GA.  – I saw HIM.
  • Dal sem MU.    – I gave HIM.
  • Šel sem z NJIM. – I went with HIM.

Hkrati pa imamo še dve različni obliki zaimkov – daljšo (naglasno) in krajšo (naslonsko). Krajše oblike si velikokrat sploh niso podobne med seboj, tudi če se nanašajo na isto osebo.

  • njega – ga
  • njemu – mu

Ko rešujemo naloge, ki vsebujejo zaimke, moramo ti dve lastnosti slovenščine imeti v mislih. Namesto, da gledamo samo različen zapis besed, imejmo v mislih, za katero osebo velja nek zaimek. Zaimek za isto osebo je v tujem jeziku lahko včasih enak, tudi kadar je v slovenščini različen.

To lahko vadite na današnji nalogi iz jezika Jaki.

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *