Kako rešujemo naloge 2

V četrtek je bilo šolsko tekmovanje iz logike in malo poenostavljeno nalogo iz svahilijščine, ki so jo reševali v 8. in 9. razredu, bom izkoristila ta teden za nov nasvet za reševanje nalog.

Poglejmo si najprej nalogo. Podano imamo ednino, množino in pomen besede.

ednina množina prevod
 chai  chai  čaj
 moyo  mioyo  srce
 mtoto  watoto  malček
 nazi  nazi  kokosov oreh
 mgongo  migongo  hrbet
 kahawa  kahawa  kava
 mkulima  wakulima  kmet
 mnazi  minazi  kokosovo drevo
 mpishi  wapishi  kuhar
 chumvi  chumvi  sol
 mmea  mimea  rastlina
 mkono  mikono  roka
 njugu  njugu  muškatni oreh

Kadar imamo podani dve obliki iste besede, to pomeni, da moramo poiskati, do kakšnih sprememb pride med obema oblikama in poiskati pravila za te spremembe.

Najprej gremo od besede do besede in pogledamo, kakšna sprememba se je zgodila.

V prvi besedi ni nobene spremembe.

 chai  chai  čaj

V drugi besedi pri množini dodamo na drugo mesto črko i.

 moyo  mioyo  srce

V tretji besedi pri množini se prva črka spremeni v wa.

 mtoto  watoto  malček

V četrti besedi ni nobene spremembe.

 nazi  nazi  kokosov oreh

Tako pregledamo vse besede in ugotovimo, da se dogajajo tri vrste sprememb:

  • ni nobene spremembe
  • na drugo mesto v besedi dodamo črko i
  • prva črka besede se spremeni v wa

Zdaj, ko smo ugotovili, kakšne spremembe se dogajajo, moramo še ugotoviti, od česa je odvisna ta sprememba – kakšno je pravilo. Najlažje bo, če si tabelo zdaj preuredimo tako, da bodo skupaj besede za vsako od sprememb:

Ni nobene spremembe:

 chai  chai  čaj
 nazi  nazi  kokosov oreh
 kahawa  kahawa  kava
 chumvi  chumvi  sol
 njugu  njugu  muškatni oreh

Na drugo mesto v besedi dodamo črko i:

 moyo  mioyo  srce
 mgongo  migongo  hrbet
 mnazi  minazi  kokosovo drevo
 mmea  mimea  rastlina
 mkono  mikono  roka

Prva črka besede se spremeni v wa:

 mtoto  watoto  malček
 mkulima  wakulima  kmet
 mpishi  wapishi  kuhar

Ker gre za spremembe črk, najbrž najprej pomislimo, da bo to odvisno od sosednjih črk. Ker se spremembe dogajajo na začetku, najprej pogledamo prvo črko. Vidimo lahko, da se v prvi tabeli nobena beseda ne začne na m, v ostalih dveh pa vse.

To nam lahko da prvo idejo: besede, ki se ne začnejo na m, ostanejo v množini enake. Besede, ki se začnejo na m, pa se spremenijo po enem izmed dveh pravil. Ugotoviti moramo, po katerem.

Poglejmo še drugo sosednjo črko – to je druga črka besede. Vidimo, da se kot druga črka pojavi k v drugi in tretji tabeli, torej pravilo ne more biti odvisno od druge črke.

 mkono  mikono  roka
 mkulima  wakulima  kmet

Če gledamo zdaj večje dele besed, vidimo, da so si vsi različni med seboj, kar pomeni, da bomo iz tega težko našli kako pravilo.

Ostane nam le še, da pogledamo pomen besed. Vidimo, da so v drugi tabeli našteti deli telesa, drevo in rastlina, v tretji tabeli pa osebe. Za vsak slučaj poglejmo še prvo tabelo, čeprav že imamo pravilo zanjo. V prvi tabeli so stvari, ki jih jemo. Vidimo torej, da lahko besede, ki imajo enako spremembo v množini, damo v enako skupino po pomenu.

Dobili smo torej pravila, ki jih lahko zapišemo na več načinov. En od njih bi bil:

  • v množini ni nobene spremembe, kadar beseda predstavlja hrano
  • v množini se na drugo mesto napiše črko i, kadar beseda predstavlja del telesa ali drevo ali rastlino (neužitni del rastline)
  • v množini se prva črka spremeni v wa, kadar beseda predstavlja osebo

Ker smo opazili, da se v drugi in tretji tabeli vse besede začnejo na m, bi lahko tudi to vključili v opis pravil.

Poglejmo, ali lahko zdaj po teh pravilih prevedemo vseh 5 primerov:

 mti  miti  drevo

Beseda se začne na m in pomeni drevo, torej gre v drugo skupino in na drugo mesto se v množini napiše črko i.

sukari  sukari  sladkorček

Beseda se ne začne na m in pomeni hrano, torej gre v prvo skupino in v množini ostane enaka.

 mtofaa  mitofaa  jablana

Beseda se začne na m in pomeni drevo, torej se v množini na drugo mesto napiše črko i.

 mguu  miguu  noga

Beseda se začne na m in pomeni del telesa, torej se v množini na drugo mesto napiše črko i.

 ndizi  ndizi  banana

Beseda se ne začne na m in pomeni hrano, torej gre v prvo skupino in v množini ostane enaka.

 

Upam, da vam je ta opis postopka reševanja v pomoč. Če bi želeli še več takih nasvetov v živo, mi pišite in dogovorili se bomo za delavnico ali inštrukcije.

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *