Fonetične naloge 2

Danes sem dodala dve fonetični nalogi iz jezika kiowa: lažja verzija naloge – Kiowa 2 in težja verzija naloge – Kiowa 3. Če ste že bolj vešči reševalci lingvističnih nalog, poskusite najprej s težjo in če ne bo šlo, presedlajte na lažjo.

Indijansko pleme Kiowa je živelo na precej velikem območju v Severni Ameriki, danes pa jih je le še nekaj tisoč in živijo v rezervatu v Oklahomi.

Vzeto iz http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Kiowa_lang.png

O nasvetih za reševanje fonetičnih nalog sem že pisala, danes dodajam pa še nekaj novih informacij na to temo. Še vedno velja, da je najlažje opaziti vzorce in pravila tako, da si v stolpce izpišemo besede glede na različne spremembe črk ali končnic.

Običajno se spremembe zgodijo zaradi sosednjih črk v besedi ali pa v prejšnji ali naslednji besedi, kadar gre za spremembe v prvi ali zadnji črki. Včasih pa se zgodi, da je pravilo odvisno od pomena besed. V slovenščini bi lahko našli tak primer, ko rečemo, da prevzeta ženska imena (npr. Karmen) sklanjamo po 3. ženski sklanjatvi. Vrsta sklanjatve je torej odvisna od pomena. V slovenščini je to izjema, najdemo pa jezike, kjer so nekatera pravila za spremembe v črkah odvisna samo od pomena besed.

Pomen besed lahko delimo v raznorazne skupine. Če ste že rešili nalogo iz jezika Dyirbal (lažjo ali težjo), ste lahko videli eno od zanimivih delitev samostalnikov v skupine. Nam najbolj domači sta po spolu, ali pa na živo in neživo, neko drugo ljudstvo pa bi lahko besede delilo čisto drugače. Kako, se vedno da ugotoviti iz naloge, če je ta primerno sestavljena.

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *