Hieroglifi in rebusi

Hieroglifi so stara egipčanska pisava. Beremo jo lahko na dva različna načina in to je eden od razlogov, zakaj je bilo hieroglife tako težko razvozlati.

Beremo jih lahko pomensko – znak pomeni tisto, kar predstavlja slika, ali pa fonetično – kot rebus. Nekateri znaki so se brali kot ena črka, nekateri pa kot več črk oziroma cela beseda.

< q
E23
i V4 p
d
r
A t
H8
>

Na sliki piše Kleopatra.

Rebuse poznamo v vseh jezikih, jih je pa v nekaterih jezikih lažje sestavljati kot v drugih. To je povezano z enakozvočnicami.

Namesto naloge danes dva slovenska rebusa, kjer uporabimo pomen slik:

stonoga

jodlanje

in en težji angleški matematični rebus, ki je mešanica pomena slik in njihove izgovorjave:

 -1   23   Σ   Π

Gabrijela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *