Kategorije samostalnikov

Večina jezikov deli samostalnike v nekaj skupin. Delitev je lahko po pomenu ali pa po obliki zapisa besede. Različni jeziki delijo samostalnike glede na različne lastnosti. Kategorizacija je delno odvisna od kulture in od okolja, v katerem živijo govorci jezika.

"Gatos" by [1] - , in turn created from . Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.
Vir: wikipedija “Gatos” by [1]
V slovenščini delimo samostalnike v kategorije po spolu: ženski, moški in srednji spol. Veliko jezikov deli le na dva spola, ženski in moški.

Pogosti delitvi, poleg te po spolu, sta še:

  • živo – neživo,
  • ljudje – živali – predmeti,

obstaja pa še veliko drugih različnih delitev. Kategoriji sta lahko le dve, lahko pa jih je veliko več.

To, da so samostalniki v različnih kategorijah, se običajno pozna tako, da imajo npr. različne končnice ali pa da se besede poleg samostalnika zapišejo drugače, glede na skupino, v katero samostalnik sodi.

Katere kategorije samostalnikov imajo v jezikih vai, dyirbal in svahili?

Gabrijela

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *